Snowflake

En högpotent absorbent för alla sorters spill. Från oljor och bensin till blod och spill. Tack vare sin CEC-effekt lämnas inte den traditionella "hinnan" kvar som övriga absorbenter missar. Spillet sugs ut från golv och jordar och lämnar en helt ren yta kvar.

ZeoSorb A+

159,00 krPris